Quantcast

Autore: beafidugeab

מערכת אמינה של פרסי בנות. עובדים באופן אישי לוקחים תשלום מגברים באופן אישי. יעד עדיפות של סוכנות הליווי ישראל שירותי ליווי באילת – הפוך את הבנות לתעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה גדולה, ולקוחות עשירים מציעים שירותים ישירות את הנכס הטוב ביותר. גישה זו מספקת באופן בלעדי כוחות לייצר שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים תנאים ראויים. זה יכול להיות חדר במלון או דירה מוכרת. זה משפיע רק על בקשת העובד, מכיוון שעלויות ההסדר הן רק על הוצאות העובד. העלות הממוצעת של דמי השכירות היומיים בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.

Non abbiamo trovato nulla

Sembra che non riusciamo a trovare quello che stai cercando. Forse la ricerca può aiutare.

it_ITItalian